ჩესტების დაცვა/დაპრივატება


Recommended Posts

მოკლედ, SAO1 & SAO2-ში როგორც იყო ჩესტების დაპრივატება, მსგავსი ვარიანტი დავაბრუნოთ. ანუ ჩესტზე Sign in-ის დადებით დაპრივატდება ჩესტი დამპრივატებლის სახელზე და მას შეუძლია მფლობელებში ჩაწეროს სხვისი სახელიც, მე მგონი ნორმალურია რავი.

Link to post
Share on other sites
14 hours ago, blackalone said:

მოკლედ, SAO1 & SAO2-ში როგორც იყო ჩესტების დაპრივატება, მსგავსი ვარიანტი დავაბრუნოთ. ანუ ჩესტზე Sign in-ის დადებით დაპრივატდება ჩესტი დამპრივატებლის სახელზე და მას შეუძლია მფლობელებში ჩაწეროს სხვისი სახელიც, მე მგონი ნორმალურია რავი.

vnaxot sheidzleba davamato

Link to post
Share on other sites
On 4/24/2021 at 11:04 PM, blackalone said:

მოკლედ, SAO1 & SAO2-ში როგორც იყო ჩესტების დაპრივატება, მსგავსი ვარიანტი დავაბრუნოთ. ანუ ჩესტზე Sign in-ის დადებით დაპრივატდება ჩესტი დამპრივატებლის სახელზე და მას შეუძლია მფლობელებში ჩაწეროს სხვისი სახელიც, მე მგონი ნორმალურია რავი.

დამატებულია, როცა ჩესტს დებ ავტომატურად პრივატდება.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
სტუმარი
This topic is now closed to further replies.