ახალი კლასები და სუბკლასები


Recommended Posts

სერვერიდან წაიშალა ძველი Demon , Angel და Elf რასები

მათ ნაცვლად დაემატა კლასები რომლებიცაა:

  • Archer
  • Avanger
  • Assassin
  • Berserker
  • Faker
  • Lancer
  • Ruler
  • Saber
  • Caster

თითოეულ მათგანს გააჩნია თავისებული სკილები/შესაძლებლობები , სეტები და იარაღები.
ყველა კლასი დაბალანსირებულია და თუ შეიმჩვნევა რომ რომელიმე ძლიერ განსხვავდება ძალაში სხვებთან
შედარებით , ეგრევე დაინერფება.

თითოეული კლასი ძლიერია ერთის წინააღმდეგ და სუსტია მეორეს წინააღმდეგ. ( რომელი რომელს სჯობს კი თქვენით გამოიკვლიეთ )

აგრეთვე ავღნიშნავ რომ თითოეულ კლასს აქვს 3 სუბკლასი რომელიც ძლიერ აძლიერებს მოთამაშეს მაგრამ სანაცვლოდ ართულებს თამაშს. 
( გართულებაში კი იგულისხმევა უფრო ნელი ლეველის ამატება )
სუბკლასები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ძალით და სტატებით. შეიძლება ერთ კლასში იყოს 2 სახის სუბკლასი პირველი აძლიერებდეს დაცვას და აძლევდეს კლასს შესაძლებლობას რომ სიცოცხლე აუვსო სხვას ან შენს თავს ხოლო მეორე რადიკალურად განსხვავებული იყოს პირველისგან და მხოლოდ და მხოლოდ ძალას გიმატებდეს.
 

სუბკლასის ასაღებად თქვენ გესაჭიროებათ რომ მხოლო და მხოლოდ გადახვიდეთ 100 ლეველზე (Max LvL)

Link to post
Share on other sites

შეუერთდი საუბარს

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

სტუმარი
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.