ნივთების მოთხოვნა

კლანის ლიდერებს შეეძლებათ მოითხოვონ ნივთები/რესურსები თამასში.